Hälytysosasto

Hälytysosasto on palokunnan ydinryhmä, joka hoitaa palokunnan kenties näkyvimmän tehtävän, eli operatiivisen hälytystoiminnan. Osastoon kuuluu tällä hetkellä noin 20 jäsentä, ja henkilöstö koostuu hyvin erilaisista ja eri-ikäisistä ihmisistä. Heidän siviilielämän koulutus ja ammattitaustat tukevat hyvin palokunnassa tarvittavia erityistaitoja ja osaamista.

Hälytysosaston jäsenet ovat käyneet vähintään pelastuslaitoksen järjestämän Pelastustoiminnan peruskurssin, joka antaa pätevyyden hälytystoimintaan osallistumiseen. Jokaisella hälytysosastolaisella on ns. toimenpidepalkkainen työsopimus Mikkelin kaupungin kanssa.

Vuodesta 2009 lähtien toimintaamme on kuulunut myös ensivastetehtävät. Ensivastetoiminta on Etelä-Savon Sosiaali- ja terveyspalvelujen (ESSOTE) alaisuudessa. Ensivasteryhmään kuuluminen edellyttää lisäksi joko erillisen kurssin suorittamisen tai ensi-/lähihoitajan ammattitutkinnon.

Hälytysosastolla on viikkoharjoitukset maanantaisin klo 18.00 kesäkuukausia sekä lyhyttä joulutaukoa lukuunottamatta. Harjoituksissa opetellaan ja kerrataan pelastustoiminnassa tarvittavia perustaitoja. Osaston jäsenet harjoittelevat ja kouluttautuvat omien mahdollisuuksiensa ja aikataulujensa mukaan myös muina aikoina, esimerkiksi kursseilla, koulutuspäivillä ja yhteisharjoituksissa.

Pelastustoiminnan sujuvuuden takaamiseksi palokunta tarjoaa hälytysosastolaisille monipuoliset mahdollisuudet osallistua erilaiseen kuntoa kohottavaan ja ylläpitävään toimintaan. Paloasemalla on esimerkiksi uudistettu monipuolinen kuntosali, joka on palokunnan jäsenten vapaassa käytössä vaikka vuorokauden ympäri!